Quy định và hình thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, chuyển khoản vào tài khoản công ty, hoặc sử dụng dịch vụ cod của bên vận chuyển.